لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: احکام خمسRSS
خمس ندهی نمازت مشکل داره!
۲۱ خرداد ۱۳۹۵
۴ دیدگاه

خمس ندهی نمازت مشکل داره!

عجب آدم‌هایی پیدا می‌شوند در این دوره و زمانه! اهل نماز خواندن هست ولی اهل خمس دادن نیست! اگر سجاده یا لباس یا مهرش از مال خمس داده نشده باشد، نمازهایش باطل است. متن دقیق رساله: اگر با عین مالی که خمس یا زکات آن را نداده است، لباس بخرد نماز خواندن در آن لباس…..