لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: احکام غسلRSS
آیا با غسل جنابت میتوان نماز خواند؟
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا با غسل جنابت میتوان نماز خواند؟

[مسأله ۳۹۱ حکم نماز خواندن با غسل جنابت بدون وضو] مسأله ۳۹۱ کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد (۱) ولى با غسلهاى دیگر نمى‌شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت. (۱) خوئى، تبریزى، سیستانى، نورى: بلکه با غسلهاى دیگرِ واجب غیر از غسل استحاضۀ متوسطه و با غسلهاى مستحبّ که…..

حکم دست زدن جنب به قرآن و نام خدا
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم دست زدن جنب به قرآن و نام خدا

[مسأله ۳۹۰ دست زدن شخص جنب به آیات قرآن و اسم خدا] مسأله ۳۹۰ کسى که جنب است اگر بر جایى از بدن او آیۀ قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، حرام است دست به آن نوشته بگذارد و اگر بخواهد غسل کند باید آب را طورى به بدن برساند که دست او…..

انجام یک غسل به نیت چند غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انجام یک غسل به نیت چند غسل

[مسأله ۳۸۹ انجام یک غسل به نیت همه غسل ها] مسأله ۳۸۹ کسى که چند غسل بر او واجب است مى‌تواند به نیّت همۀ آنها یک غسل به جا آورد (۱) ، یا آنها را جدا جدا انجام دهد (۲) . (۱) خوئى، سیستانى: و ظاهر ( تبریزى: و أظهر) این است که اگر یکى…..

حکم شک در انجام غسل جنابت
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم شک در انجام غسل جنابت

[مسأله ۳۸۸ حکم شک در انجام غسل جنابت یا حیض] مسأله ۳۸۸ کسى که جنب شده اگر شک کند (۱) غسل کرده یا نه نمازهایى را که خوانده (۲) صحیح است، ولى براى نمازهاى بعد باید غسل کند (۳) . این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) سیستانى، زنجانى: اگر بعد از خواندن…..

انجام غسل و گذشتن وقت نماز
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انجام غسل و گذشتن وقت نماز

[مسأله ۳۸۷ حکم انجام غسل و گذشتن وقت نماز] مسأله ۳۸۷ هر گاه به خیال این که به اندازۀ غسل و نماز وقت دارد براى نماز غسل کند (۱) ، اگر چه بعد از غسل بفهمد که به اندازۀ غسل وقت نداشته غسل او صحیح است. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱)…..

حکم ادرار و باد معده وسط غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم ادرار و باد معده وسط غسل

[مسأله ۳۸۶ حکم ادرار کردن و باد معده در وسط انجام غسل] مسأله ۳۸۶ اگر در بین غسل حَدَث اصغر از او سر زند، مثلاً بول (ادرار) (یا باد معده)کند، غسل باطل نمى‌شود (۱) . (۱) اراکى: ولى اگر غسل جنابت باشد باید مانند سایر غسلها براى نماز وضو هم بگیرد. خوئى: باید غسل را…..

حکم شک در انجام غسل واجب مثل جنابت و حیض
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم شک در انجام غسل واجب مثل جنابت و حیض

[مسأله ۳۸۵ حکم شک در انجام غسل واجب یا مستحب مانند جنابت یا حیض] مسأله ۳۸۵ اگر شک کند که غسل کرده یا نه، باید غسل کند ولى اگر بعد از غسل شک کند، که غسل او درست بوده یا نه (۱) ، لازم نیست دوباره غسل نماید. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت…..

حکم غسل با آب غصبی
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم غسل با آب غصبی

[مسأله ۳۸۱ غسل با آب غصبی] مسأله ۳۸۱ کسى که قصد دارد پول حمامى را ندهد یا بدون این که بداند حمامى راضى است، بخواهد نسیه بگذارد (۱) ، اگر چه بعد حمامى را راضى کند، غسل او باطل است (۲) . این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) مکارم: بنا بر احتیاط،…..

شرایط غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط غسل

[مسأله ۳۸۰ شرایط غسل چیست] مسأله ۳۸۰ تمام شرطهایى که براى صحیح بودن وضو (شرایط وضو) گفته شد مثل: پاک بودن آب و غصبى نبودن (۱) در صحیح بودن غسل هم شرط است (۲) ولى در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید (۳) و نیز در غسلِ ترتیبى، لازم نیست بعد…..

شستن موهای بلند در غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شستن موهای بلند در غسل

آیا شستن موهای بلند در غسل واجب است [مسأله ۳۷۹ حکم شستن موهای بلند در غسل] مسأله ۳۷۹ در غسل باید موهاى کوتاهى را که جزء بدن حساب مى‌شود، بشوید و بنا بر احتیاط شستن موهاى بلند هم لازم مى‌باشد. (۱) (۱) اراکى: شستن موهاى بلند واجب نیست. گلپایگانى، خوئى، تبریزى، سیستانى، صافى: شستن موهاى…..

شک در وجود مانع در غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شک در وجود مانع در غسل

[مسأله ۳۷۸ حکم شک در وجود مانع درغسل] مسأله ۳۷۸ اگر موقع غسل شک کند (۱) ، چیزى که مانع از رسیدن آب باشد، در بدن او هست یا نه، (چنانچه شکّش منشأ عقلایى داشته باشد (۲)) باید (۳) وارسى کند تا مطمئن شود که مانعى نیست. (۴) (۱) سیستانى: اگر موقع غسل احتمال عقلائى…..

وجود مانع روی بدن در غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وجود مانع روی بدن در غسل

[مسأله ۳۷۷ حکم وجود چیزى را که مانع رسیدن آب به بدن در غسل است] مسأله ۳۷۷ چیزى را که مانع رسیدن آب به بدن است، باید برطرف کند (۱) و اگر پیش از آن که یقین کند (۲) برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است. (۳) (۱) بهجت: بقیه مسأله ذکر نشده. مکارم:…..

حکم شستن سوراخ جای گوشواره در غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم شستن سوراخ جای گوشواره در غسل

[مسأله ۳۷۶ شستن داخل سوراخ جای گوشواره] مسأله ۳۷۶ اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به قدرى گشاد باشد که داخل آن دیده شود (۱) ، باید آن را شست و اگر دیده نشود (۲) شستن داخل آن لازم نیست. این مسأله در رسالۀ آیات عظام: بهجت و مکارم نیست (۱) فاضل: و جزء…..

شک در ظاهر یا باطن بدن بودن در غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شک در ظاهر یا باطن بدن بودن در غسل

[مسأله ۳۷۵ حکم جایى را که شک دارد از ظاهر بدن است] مسأله ۳۷۵ جایى را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، شستن آن لازم نیست (۱) ، ولى احتیاط در شستن است. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه مکارم نیست (۱) اراکى: شستن آن لازم است. گلپایگانى، صافى: بنا…..

اگر در غسل به اندازه سر سوزن یا نوک مو شسته نشود
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اگر در غسل به اندازه سر سوزن یا نوک مو شسته نشود

[مسأله ۳۷۴ اگر در غسل به اندازۀ سر مویى از بدن آب نرسد] مسأله ۳۷۴ اگر در غسل به اندازۀ سر مویى از بدن نشسته بماند، (۱) غسل باطل است، ولى شستن جاهایى از بدن که دیده نمى‌شود، مثل توى گوش و بینى، واجب نیست. (۲) (۱) بهجت: اگر در غسل مقدارى از بدن نشسته…..