لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: احکام غسلRSS
آیا عرق جنب از حرام نجس است
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا عرق جنب از حرام نجس است

[مسأله ۳۷۳ حکم عرق از جنب از حرام] مسأله ۳۷۳ عرق جنب از حرام نجس نیست (۱) و کسى که از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل کند صحیح است (۲) . این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) اراکى: نجس بودن عرق جنب از حرام محلّ اشکال است. ……

حکم نجس بودن بدن موقع غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم نجس بودن بدن موقع غسل

[مسأله ۳۷۲ نجس بودن بدن هنگام غسل] مسأله ۳۷۲ در غسل ارتماسى باید (۱) تمام بدن پاک باشد (۲) ولى در غسل ترتیبى پاک بودن تمام بدن لازم نیست. و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتى را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافى است (۳) . (۱) مکارم: بنا بر…..

حکم غسل ارتماسی برای روزه دار
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم غسل ارتماسی برای روزه دار

[مسأله ۳۷۱ حکم غسل ارتماسی برای کسی که روزه است] مسأله ۳۷۱ کسى که روزۀ واجب گرفته (۱) یا براى حج یا عمره احرام بسته نمى‌تواند غسل ارتماسى کند (۲) ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى کند صحیح است. این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) خوئى، تبریزى: کسى که روزه‌اى گرفته…..

وقت نداشتن برای غسل ترتیبی
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت نداشتن برای غسل ترتیبی

[مسأله ۳۷۰ وقت نداشتن برای انجام غسل ترتیبی] مسأله ۳۷۰ اگر براى غسل ترتیبى وقت ندارد و براى ارتماسى وقت دارد، باید غسل ارتماسى کند. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات…..

اگر بعد از غسل ارتماسی بداند به قسمتی از بدن آب نرسیده
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اگر بعد از غسل ارتماسی بداند به قسمتی از بدن آب نرسیده

[مسأله ۳۶۹ حکم کسی که بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسیده] مسأله ۳۶۹ اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسیده، (چه جاى آن را بداند یا نداند (۱)) باید دوباره غسل کند. (۲) (۱) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّٰه مکارم نیست] (۲) زنجانى:…..

غسل ارتماسی وقتی تمام بدن زیر آب است
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

غسل ارتماسی وقتی تمام بدن زیر آب است

[مسأله ۳۶۸ در غسل ارتماسى اگر همۀ بدن زیر آب باشد] مسأله ۳۶۸ در غسل ارتماسى اگر همۀ بدن زیر آب باشد (۱) و بعد از نیّت غسل، بدن را حرکت دهد غسل او صحیح است (۲) . (۱) اراکى: و نیّت غسل کند، کفایت مى‌کند و نیازى به حرکت دادن بدن نمى‌باشد. (۲) فاضل:…..

غسل ارتماسی چیست و چگونه است
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

غسل ارتماسی چیست و چگونه است

[مسأله ۳۶۷ غسل ارتماسى چیست و چگونه است] مسأله ۳۶۷ در غسل ارتماسى اگر به نیّت غسل ارتماسى به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است (۱) و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود. (۱) بهجت: و احتیاط آن است که از اوّل فرو…..

شک در نشستن قسمتی از بدن قبل از تمام شدن غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شک در نشستن قسمتی از بدن قبل از تمام شدن غسل

[مسأله ۳۶۶ حکم شک در نشستن قسمتی از بدن قبل از تمام شدن غسل] مسأله ۳۶۶ اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از طرف چپ شک کند، شستن همان مقدار کافى است (۱) . ولى اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست یا مقدارى از آن شک…..

اگر بعد از غسل متوجه شویم جای از بدن را نشسته ایم
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اگر بعد از غسل متوجه شویم جای از بدن را نشسته ایم

[مسأله ۳۶۴ اگر بعد از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته] مسأله ۳۶۴ اگر بعد از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته و نداند کجاى بدن است باید دوباره غسل کند. (۱) این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه مکارم نیست (۱) خوئى، تبریزى، سیستانى: دوباره شستن سر لازم نیست و فقط هر جایى…..

یقین در درست انجام دادن غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

یقین در درست انجام دادن غسل

[مسأله ۳۶۳ یقین در غسل] مسأله ۳۶۳ براى آن که یقین کند هر سه قسمت (۱) ، یعنى سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را (۲) کاملاً غسل داده، باید هر قسمتى را که مى‌شوید مقدارى از قسمتهاى دیگر را هم با آن قسمت بشوید (۳) . بلکه احتیاط مستحبّ (۴) آن…..

نحوه شستن ناف و عورت در غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه شستن ناف و عورت در غسل

[مسأله ۳۶۲ شستن ناف و آلت تناسلی در غسل] مسأله ۳۶۲ نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید (۱) ، بلکه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود . این مسأله در رسالۀ آیات عظام: خوئى، تبریزى،…..

غسل ترتیبی چگونه است
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

غسل ترتیبی چگونه است

[مسأله ۳۶۱ نحوه انجام دادن غسل ترتیبی] مسأله ۳۶۱ در غسل ترتیبى باید به نیّت غسل، اول سر و گردن، بعد (۱) طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید (۲) . و اگر عمداً یا از روى فراموشى یا به واسطۀ ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل است (۳) ……

نحوه انجام دادن غسل
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه انجام دادن غسل

[مسأله ۳۶۰ نحوه انجام دادن غسل] مسأله ۳۶۰ غسل را چه واجب باشد و چه مستحب (۱) ، به دو قسم مى‌شود انجام داد: ترتیبى و ارتماسى (۲) . (۱) سیستانى: غسل جنابت را. . (۲) بهجت: و غسل ترتیبى أفضل از ارتماسى است. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع…..

نیت غسل جنابت
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نیت غسل جنابت

[مسأله ۳۵۸ نیت غسل جنابت] مسأله ۳۵۸ لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحبّ مى‌کنم و اگر (۱) فقط به قصد قربت، یعنى: براى انجام فرمان خداوند عالم (۲) غسل کند کافى است. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) زنجانى: بلکه اگر. . (۲) زنجانى: براى خداوند…..

آیا غسل جنابت واجب است
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا غسل جنابت واجب است

[مسأله ۳۵۷ آیا غسل جنابت واجب است] مسأله ۳۵۷ غسل جنابت به خودى خود مستحبّ است (۱) و براى خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مى‌شود (۲) . ولى براى نماز میّت (۳) و سجدۀ شکر و سجده‌هاى واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست. (۱) گلپایگانى، صافى: غسل جنابت براى تحصیل طهارت از جنابت…..