لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: احکام غسلRSS
چه چیزهایی بر جنب مکروه است
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چه چیزهایی بر جنب مکروه است

[مسأله ۳۵۶ چیزهایی که بر جنب مکروه است] مسأله ۳۵۶ نُه چیز (۱) بر جنب مکروه است (۲) : اول و دوم: خوردن و آشامیدن، ولى اگر وضو بگیرد (۳) مکروه نیست. (۴) سوم: خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‌هایى که سجدۀ واجب ندارد. (۵) چهارم: رساندن جایى از بدن به جلد و حاشیه…..

چه چیزهایی بر جنب حرام است
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چه چیزهایی بر جنب حرام است

[مسأله ۳۵۵ چه چیزهای بر جنب حرام است] مسأله ۳۵۵ پنج چیز (۱) بر جنب حرام است: اول: رساندن جایى از بدن به خطّ قرآن یا به اسم خدا، و اسامى مبارکۀ پیامبران و امامان علیهم السلام به احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد (۲) . دوم: رفتن در مسجد الحرام (و مسجد پیغمبر…..

حکم دیدن منی در لباس
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم دیدن منی در لباس

[مسأله ۳۵۴ حکم دیدن منی در لباس] مسأله ۳۵۴ اگر در لباس خود منى ببیند و بداند که از خود اوست (۱) و براى آن غسل نکرده، باید غسل کند و نمازهایى را که یقین دارد (۲) بعد از بیرون آمدن منى خوانده قضا کند (۳) ، ولى نمازهایى را که احتمال مى‌دهد بعد از…..

حکم شک در خروج منی
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم شک در خروج منی

مسأله ۳۵۲ اگر منى از جاى خود حرکت کند(۱)و بیرون نیاید،یا انسان شک کند که منى از او بیرون آمده یا نه،غسل بر او واجب نیست(۲). (۱)مکارم:امّا از ریختن آن به بیرون جلوگیرى به عمل آورد یا به علّت دیگر بیرون نیاید غسل واجب نیست،هم چنین اگر شکّ کند که بیرون آمده یا نه. (۲)بهجت:و…..

حکم نزدیکی با حیوان
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم نزدیکی با حیوان

مسأله ۳۵۱ اگر نَعُوذُ بِاللّٰه حیوانى را وطى (نزدیکی) کند یعنى با او نزدیکى نماید و منى از او بیرون آید غسل تنها،کافى است.و اگر منى بیرون نیاید(۱)،چنانچه پیش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها کافى است(۲)و اگر وضو نداشته احتیاط واجب(۳)آن است که غسل کند،وضو هم بگیرد(۴). (۱)مکارم:احتیاط واجب آن است که…..

شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه

مسأله ۳۵۰ اگر شک کند که به مقدار ختنه‌گاه داخل شده یا نه(۱)،غسل بر او واجب نیست. (۱)نورى:به طورى که شک در صدق داخل شدن دارد.. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری…..

احکام جنابت به وسیله نزدیکی
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

احکام جنابت به وسیله نزدیکی

مسأله ۳۴۹ اگر انسان جماع (نزدیکی) کند و به اندازۀ ختنه‌گاه یا بیشتر داخل شود(۱)،در زن باشد یا در مرد در قُبُل باشد یا در دُبُر،بالغ باشند یا نابالغ اگر چه منى بیرون نیاید هر دو جنب مى‌شوند(۲). (۱)مکارم:مرد و زن هر دو جُنُب مى‌شوند،خواه بالغ باشند یا نابالغ،منى بیرون آید یا نه.این در صورتى…..

حکم بیرون آمدن رطوبت بعد از غسل جنابت
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم بیرون آمدن رطوبت بعد از غسل جنابت

مسأله ۳۴۸ مستحبّ است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول کند(۱)و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتى از او بیرون آید،که نداند منى است یا رطوبت دیگر،(۲)حکم منى دارد(۳). (۱)مکارم:تا ذرّات باقى مانده خارج شود.. (۲)زنجانى:چنانچه فاصله آن با بیرون آمدن منى کم باشد به طورى که احتمال دهد که رطوبت از…..

حکم دیدن یکی از نشانه های منی
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم دیدن یکی از نشانه های منی

مسأله ۳۴۷ اگر از مردى که مریض نیست،آبى بیرون آید که یکى از سه نشانه‌اى را که در مسألۀ پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه‌هاى دیگرى را داشته یا نه(۱)چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب،وضو نداشته،باید وضو بگیرد.(۲) (غسل نیاز ندارد) این مسأله در رسالۀ آیات عظام:اراکى،فاضل،مکارم و بهجت نیست. (۱)تبریزى:آبى بیرون…..

نشانه های منی در مردان و زنان
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نشانه های منی در مردان و زنان

مسأله ۳۴۶ اگر رطوبتى از انسان(۱)خارج شود و نداند منى است یا بول یا غیر اینها(۲)چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده(۳)(و بعد از بیرون آمدن آن،بدن سست شده(۴))،آن رطوبت حکم منى دارد(۵)و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضى از اینها را نداشته باشد،(۶)حکم منى ندارد(۷)ولى در زن و مریض(۸)لازم نیست آن…..

انسان چگونه جنب می شود
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انسان چگونه جنب می شود

مسأله ۳۴۵ به دو چیز انسان جنب مى‌شود:اول:جماع.دوم:بیرون آمدن منى،چه در خواب باشد یا بیدارى،کم باشد یا زیاد،با شهوت باشد یا بى‌شهوت(۱)،با اختیار باشد یا بى‌اختیار. (۱)مکارم:بقیه مسأله ذکر نشده. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی…..

تعداد غسل های واجب برای مردان و زنان چندتاست
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعداد غسل های واجب برای مردان و زنان چندتاست

غسلهاى واجب غسلهاى واجب هفت است: اول: غسل جنابت. دوم: غسل حیض. سوم: غسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه. پنجم: غسل مسّ میّت. ششم: غسل میت. هفتم: غسلى که به واسطۀ نذر و قسم و مانند اینها واجب مى‌شود (۱) . (۱) سیستانى: و اگر کسوف کلّى یا خسوف کلّى شود و مکلّف عمداً نماز آیات…..

حکم ریختن قطرات بخار آب در سقف حمام روی بدن در حال غسل
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم ریختن قطرات بخار آب در سقف حمام روی بدن در حال غسل

س ۸۷: در روستای ما حمامی وجود دارد که سقف آن مسطح و صاف است و از آن قطرات حاصل از بخار آب بر سر استحمام کنندگان می‏چکد. آیا این قطرات پاک است؟ آیا غسل بعد از چکیدن این قطرات صحیح است؟ ج: بخار حمام و قطراتى که از سقف پاک مى‏چکد، محکوم به طهارت…..

حکم ایجاد عمدى مانع براى وضو و غسل
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم ایجاد عمدى مانع براى وضو و غسل

ایجاد عمدى مانع براى وضو و غسل س. آیا مى‌توان عمداً کارى کرد که وظیفه، وضو و غسل جبیره شود مانند کاشت ناخن یا جراحى بینى که صرفاً به خاطر زیبایى انجام مى‌گیرد و ضرورتى ندارد؟ اگر جایز نیست، افرادى که داراى شغل‌هایى هستند که سبب ایجاد مانع مى‌شود و برطرف کردن آن برایشان مشقت…..

حکم وجود اکلیل بر روی اعضای وضو و غسل
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم وجود اکلیل بر روی اعضای وضو و غسل

برطرف کردن مانع براى وضو و غسل س. اکلیل‌ هایى بر روى ناخن‌هاى پایم بود که در هنگام غسل واجب هر کار کردم نرفت و با همان اکلیل‌ها غسل کردم اکنون که این اکلیل‌ها رفته است آیا باید دوباره غسل خود را انجام دهم؟ ج. اگر در وقت غسل ازاله آن غیر ممکن یا حرجى…..