لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: احکام وضوRSS
حکم نمازهای را که انسان با وضوی جبیره خوانده
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم نمازهای را که انسان با وضوی جبیره خوانده

[مسأله ۳۴۴ نمازهایى را که انسان با وضوى جبیره‌اى خوانده] مسأله ۳۴۴ نمازهایى را که انسان با وضوى جبیره‌اى خوانده (۱) صحیح است (۲) و بعد از آن که عذرش برطرف شد، براى نمازهاى بعد هم نباید (۳) وضو بگیرد (۴) ، ولى اگر براى آن که نمى‌دانسته تکلیفش جبیره است یا تیمّم، هر دو…..

حکم کسی که نمیداند وظیفه اش تیمم است یا وضوی جبیره
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم کسی که نمیداند وظیفه اش تیمم است یا وضوی جبیره

[مسأله ۳۴۳ کسى که نمى‌داند وظیفه‌اش تیمّم است] مسأله ۳۴۳ کسى که نمى‌داند وظیفه‌اش تیمّم است یا وضوى جبیره‌اى، (۱) بنا بر احتیاط واجب باید هر دو را به جا آورد. این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه مکارم نیست (۱) بهجت: در صورتى که حجّتى بر تعیین یکى ندارد. . زنجانى: در صورتى که جهل…..

ایجاد مانع در اعضای وضو به دلیل بیماری
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ایجاد مانع در اعضای وضو به دلیل بیماری

[مسأله ۳۴۲ اگر انسان براى مرضى که در چشم اوست ] مسأله ۳۴۲ اگر انسان براى مرضى که در چشم اوست موى چشم خود را بچسباند (۱) باید وضو و غسل را جبیره‌اى انجام دهد (۲) و احتیاط آن است که تیمّم هم بنماید. این مسأله در رساله آیت اللّٰه فاضل نیست (۱) بهجت: به…..

نماز خواندن با غسل یا وضو جبیره ای
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نماز خواندن با غسل یا وضو جبیره ای

[مسأله ۳۴۱ کسى که باید با وضو یا غسل جبیره‌اى نماز بخواند] مسأله ۳۴۱ کسى که باید با وضو یا غسل جبیره‌اى نماز بخواند، چنانچه بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف نمى‌شود، مى‌تواند در اوّل وقت نماز بخواند (۱) ولى اگر امید دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتیاط واجب…..

تیمم جبیره ای
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تیمم جبیره ای

[مسأله ۳۴۰ کسى که وظیفۀ او تیمم است] مسأله ۳۴۰ کسى که وظیفۀ او تیمم است، اگر در بعضى از جاهاى تیمّم او زخم یا دمل یا شکستگى باشد باید به دستور وضوى جبیره‌اى، تیمّم جبیره‌اى نماید. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام…..

غسل جبیره چگونه است
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

غسل جبیره چگونه است

[مسأله ۳۳۹ غسل جبیره‌اى مثل وضوى جبیره‌اى است] مسأله ۳۳۹ غسل جبیره‌اى مثل وضوى جبیره‌اى است، ولى بنا بر احتیاط واجب باید آن را ترتیبى به جا آورند نه ارتماسى. (۱) (۱) گلپایگانى: اگر ارتماسى هم به جا آورده شود صحیح است، اگر چه ترتیبى بهتر است. اراکى: احتیاط مستحبّ است آن را ترتیبى به…..

اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده باشد
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده باشد

[مسأله ۳۳۸ اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده است] مسأله ۳۳۸ اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست، (۱) یا به قدرى مشقّت دارد که نمى‌شود تحمل کرد باید به دستور جبیره عمل کند (۲) . (۱) مکارم: یا بسیار مشقت دارد، باید به دستور جبیره…..

اگر آب برای جای از اعضای وضو ضرر داشته باشد
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اگر آب برای جای از اعضای وضو ضرر داشته باشد

[مسأله ۳۳۷ اگر جایى از اعضاى وضو را رگ زده است] مسأله ۳۳۷ اگر جایى از اعضاى وضو را رگ زده است و نمى‌تواند آن را آب بکشد (۱) یا آب براى آن ضرر دارد (۲) (اگر روى آن بسته است (۳)) باید به دستور جبیره عمل کند (۴) و اگر معمولاً باز است شستن…..

اگر آب برای وضو گرفتن ضرر داشته باشد
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اگر آب برای وضو گرفتن ضرر داشته باشد

مسأله ۳۳۶ اگر در جاى وضو زخم و جراحت (۱) و شکستگى نیست، ولى به جهت دیگرى آب براى همه دست و صورت ضرر دارد (۲) ، باید تیمم کند (۳) و احتیاط مستحبّ آن است که وضوى جبیره‌اى هم بگیرد (۴) ولى اگر براى مقدارى از دست و صورت ضرر دارد چنانچه اطراف آن…..

وضو با صورت و دست بانداژ شده
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضو با صورت و دست بانداژ شده

[مسأله ۳۳۵ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته] مسأله ۳۳۵ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست باید به دستور جبیره عمل کند و بنا بر احتیاط واجب (۱) تیمم هم بنماید و اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد، (۲) پس اگر…..

وضو در صورت وجود چند زخم روی صورت و دست
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضو در صورت وجود چند زخم روی صورت و دست

[مسأله ۳۳۴ اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد] مسأله ۳۳۴ اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره‌ها در سر یا روى پاها باشد (۱) ، باید بین آنها را مسح کند و در جاهایى که جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید. این…..

وضو با سر و پا بانداژ شده
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضو با سر و پا بانداژ شده

[مسأله ۳۳۳ اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته] مسأله ۳۳۳ اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته، ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز است، باید جاهایى که باز است روى پا را، و جایى که جبیره است روى جبیره را مسح کند. این مسأله، در رسالۀ…..

وضو با دست و انگشتان زخمی
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضو با دست و انگشتان زخمی

مسأله ۳۳۲ کسى که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن کشیده است مى‌تواند (۱) سر و پا را با همان رطوبت مسح کند (۲) یا از جاهاى دیگر وضو رطوبت بگیرد (۳) . (۱) [کلمۀ «مى‌تواند» در رساله آیات عظام: خوئى و سیستانى نیست] (۲) خوئى،…..

وضو در صورتی که کل اعضاء باند پیچی و در گچ باشد
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضو در صورتی که کل اعضاء باند پیچی و در گچ باشد

[مسأله ۳۳۱ اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد] مسأله ۳۳۱ اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، باید تیمّم بنماید. (۱) این مسأله، در رسالۀ آیات عظام: خوئى، فاضل و تبریزى نیست (۱) گلپایگانى، اراکى، صافى: بنا بر احتیاط واجب باید وضوى جبیره‌اى بگیرد و تیمّم هم بنماید. بهجت: بنا بر أظهر…..

وضو با دست گچ گرفته
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضو با دست گچ گرفته

[مسأله ۳۳۰ اگر جبیره، تمام صورت یا تمام یکى از دستها را فرا گرفته باشد] مسأله ۳۳۰ اگر جبیره، تمام صورت یا تمام یکى از دستها را فرا گرفته باشد باز احکام جبیره جارى و وضوى جبیره‌اى کافى است (۱) ، ولى اگر مُعْظَمِ (بیشتر) اعضاى وضو را گرفته باشد، بنا بر احتیاط، باید جمع…..