لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: احکام وضوRSS
حکم کسی که نمیتواند از خروج ادرار و مدفوع در نماز جلوگیری کند
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم کسی که نمیتواند از خروج ادرار و مدفوع در نماز جلوگیری کند

[مسأله ۳۱۴ کسى که نمى‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى کند] مسأله ۳۱۴ کسى که نمى‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى کند (۱) در صورتى که ممکن باشد و مشقت و زحمت و خوف ضرر نداشته باشد باید به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط جلوگیرى نماید و بنا…..

خروج پی در پی قطره ادرار در نماز
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خروج پی در پی قطره ادرار در نماز

[مسأله ۳۱۳ کسى که بول (ادرار) او قطره قطره مى‌ریزد] مسأله ۳۱۳ کسى که بول او قطره قطره مى‌ریزد باید براى نماز به وسیلۀ کیسه‌اى (۱) که در آن، پنبه یا چیز دیگرى است که از رسیدن بول به جاهاى دیگر جلوگیرى مى‌کند، خود را حفظ نماید و احتیاط واجب آن است که پیش از…..

حکم نماز و وضو در صورت خروج پی در پی مدفوع
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم نماز و وضو در صورت خروج پی در پی مدفوع

[مسأله ۳۱۲ کسى که غائط پى‌درپى از او خارج مى‌شود] مسأله ۳۱۲ کسى که غائط (۱) پى‌درپى از او خارج مى‌شود، باید براى هر نمازى وضو بگیرد و فوراً مشغول نماز شود، ولى براى به جا آوردن سجده و تشهّد فراموش شده و نماز احتیاط که باید بعد از نماز انجام داد در صورتى که…..

حکم نماز و وضو در صورت خروج پی در پی باد معده (شکم)
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم نماز و وضو در صورت خروج پی در پی باد معده (شکم)

[مسأله ۳۱۱ اگر مرضى دارد که نمى‌تواند از خارج شدن باد معده یا شکم جلوگیرى کند] مسأله ۳۱۱ اگر مرضى دارد که نمى‌تواند از خارج شدن باد جلوگیرى کند، (۱) باید به وظیفۀ کسانى که نمى‌توانند از بیرون آمدن غائط (۲) خوددارى کنند عمل نماید. (۱) زنجانى: خروج باد، وضو را باطل نمى‌کند و مى‌تواند…..

حکم نماز و وضو کسی بیماری خروج پی در پی ادرار و مدفوع دارد
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم نماز و وضو کسی بیماری خروج پی در پی ادرار و مدفوع دارد

[مسأله ۳۱۰ کسى که بول (ادرار) یا غائط (مدفوع) پى‌درپى از او خارج مى‌شود] مسأله ۳۱۰ کسى که بول یا غائط پى‌درپى از او خارج مى‌شود اگر نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، مى‌تواند چند نماز را با یک وضو بخواند (۱) ، مگر اختیاراً بول یا غائط کند یا چیز دیگرى…..

حکم نماز و وضو کسی که پی در پی ادرار از او خارج میشود
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم نماز و وضو کسی که پی در پی ادرار از او خارج میشود

[مسأله ۳۰۹ کسى که بول (ادرار) پى‌درپى از او خارج مى‌شود] مسأله ۳۰۹ کسى که بول پى‌درپى از او خارج مى‌شود اگر بین دو نماز، قطرۀ بولى از او خارج نشود مى‌تواند با یک وضو هر دو نماز را بخواند و قطره‌هایى که بین نماز خارج مى‌شود اشکال ندارد (۱) . این مسأله در رساله…..

حکم نماز و وضو کسی که پی در پی مدفوع میکند
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم نماز و وضو کسی که پی در پی مدفوع میکند

[مسأله ۳۰۸ کسى که غائط (مدفوع) طورى پى‌درپى از او خارج مى‌شود] مسأله ۳۰۸ کسى که غائط (۱) طورى پى‌درپى از او خارج مى‌شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او سخت است، اگر بتواند مقدارى از نماز را با وضو بخواند، باید براى هر نماز یک وضو بگیرد. (۱) اراکى، گلپایگانى، بهجت،…..

خارج شدن بی اختیاری ادرار و مدفوع در نماز و وضو
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خارج شدن بی اختیاری ادرار و مدفوع در نماز و وضو

[مسأله ۳۰۶ اگر انسان مرضى دارد که بول او قطره قطره مى‌ریزد] مسأله ۳۰۶ اگر انسان مرضى دارد که بول او قطره قطره مى‌ریزد (۱) یا نمى‌تواند از بیرون آمدنِ غائط خوددارى کند (۲) ، چنانچه یقین دارد (۳) که از اول وقت نماز (۴) تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن…..

حکم شک در اینکه وضو قبل از نماز باطل شده یا بعد از نماز
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم شک در اینکه وضو قبل از نماز باطل شده یا بعد از نماز

[مسأله ۳۰۵ اگر بعد از نماز شک کند که وضو قبل از نماز باطل شده با بعد نماز] مسأله ۳۰۵ اگر بعد از نماز شک کند (۱) که قبل از نماز وضوى او باطل شده یا بعد از نماز، نمازى که خوانده صحیح است (۲) . این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه مکارم نیست (۱)…..

حکم کسی که در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم کسی که در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه

[مسأله ۳۰۴ حکم کسی که در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه] مسأله ۳۰۴ اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز را بخواند (۱) . (۱) بهجت: مگر این که به امید صحیح بودن، نماز را بخواند بعد…..

حکم کسی که بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم کسی که بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه

[مسأله ۳۰۳ حکم کسی که بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه] مسأله ۳۰۳ اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه (۱) ، نماز او صحیح است، ولى باید براى نمازهاى بعد وضو بگیرد. (۲) (۱) خوئى، تبریزى، فاضل: در صورتى که احتمال بدهد که در حال شروع…..

حکم شک در تقدم و تاخر مبطل وضو
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم شک در تقدم و تاخر مبطل وضو

[مسأله ۳۰۲ کسى که مى‌داند وضو گرفته و حَدَثى هم از او سر زده] مسأله ۳۰۲ کسى که مى‌داند وضو گرفته و حَدَثى هم از او سر زده، مثلاً بول کرده، اگر نداند کدام جلوتر بوده (۱) ، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد (۲) و اگر در بین نماز است باید نماز…..

حکم شک در وضو گرفتن
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم شک در وضو گرفتن

[مسأله ۳۰۱ حکم کسى که شک دارد وضو گرفته یا نه] مسأله ۳۰۱ کسى که شک دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد. منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری…..

شک در باطل شدن وضو
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شک در باطل شدن وضو

[مسأله ۳۰۰ اگر شک کند که وضوى او باطل شده یا نه] مسأله ۳۰۰ اگر شک کند که وضوى او باطل شده یا نه، بنا مى‌گذارد که وضوى او باقى است (۱) ، ولى اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بیرون آید که نداند…..

حکم کسی که در کارهای وضو زیاد شک میکند
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم کسی که در کارهای وضو زیاد شک میکند

[مسأله ۲۹۹ کسى که در کارهاى وضو خیلى شک مى‌کند] مسأله ۲۹۹ کسى که در کارهاى وضو و شرایط وضو مثل پاک بودن آب (۱) و غصبى نبودن آن خیلى شک مى‌کند (۲) باید به شک خود اعتنا نکند. (۱) مکارم: و وجود مانع بر اعضاى وضو، زیاد شکّ مى‌کند، باید اعتنا نکند و مطابق…..