لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: مشاورهRSS
ارتباط با جنس مخالف
۱۵ آبان ۱۳۹۴
۳ دیدگاه

ارتباط با جنس مخالف

لطفاً درباره رابطه دختر و پسر در دانشگاه و شرایط آن برایم توضیح دهید. همان‏گونه که خود مى‏  دانید، تاکنون در محیط تحصیلى، کمتر با جنس مخالف برخورد داشته‏ اید. در مقاطع تحصیلى قبلى، با فضاى آموزشى مختلط مواجه نبودید. زندگى آموزشى شما، فارغ از حضور جنس مخالف بود. شاید محیط دانشگاه، نخستین تجربه برخورد…..