لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: آخرت شناسیRSS
هر نفسی مرگ را می چشد یعنی چه؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۹ دیدگاه

هر نفسی مرگ را می چشد یعنی چه؟

منظور قرآن از هر نفسى چشنده مرگ است، چیست؟ نفس‏به چه گفته مى‏شود؟ آیا منظور روح مى‏باشد یا جسم‏انسان است؟ براى پاسخ به این سؤال، ابتدا به معانى و موارد استعمال «نفس» در لغت و آیات قرآن کریم اشاره مى‏شود: کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَهً وَ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ‏[۱]. کلمه «نفس»-/…..

حقیقت مرگ چیست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۳ دیدگاه

حقیقت مرگ چیست؟

قرآن کریم از مرگ با عنوان «توفّى» یاد کرده است‏[۱]. این واژه در لغت، به معناى «گرفتن چیزى به طور تمام و کمال» است؛ به عبارت دیگر در زبان عربى، هر گاه کسى چیزى را به کمال و تمام و بدون هیچ کم و کاستى دریافت کند، از این کلمه استفاده مى‏شود[۲]. قرآن مى‏فرماید: اللَّهُ…..

مبانی و اصول معاد چیست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۴ دیدگاه

مبانی و اصول معاد چیست؟

مسئله معاد و کلّیت آن، یکى از سنّت‏هاى الهى مى‏باشد که بر چند اصل کلّى حاکم بر هستى مبتنى است که به اختصار به آنها اشاره مى‏شود: یک. اصل بقا یکى از اصول کلّى حاکم در وجود، آن است که هر موجودى پس از آنکه پا به عرصه وجود گذاشت، دیگر معدوم نمى‏گردد (به این…..

آیا معاد مختص انسان است یا برای بقیه موجودات نیز است؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۳ دیدگاه

آیا معاد مختص انسان است یا برای بقیه موجودات نیز است؟

از نظر آیات قرآن، معاد و برگشت به سوى خداوند سبحان، یک مسئله کلّى و عام بوده و مخصوص انسان نیست. با دقّت و تدبّر در نکات و تعبیرات قرآن، به این حقیقت پى مى‏بریم که آفرینش و ایجاد هر موجودى، ملازم با برگشت دادن آن است؛ یعنى، اعطاى وجود به هر موجودى از جانب…..

هدف از زندگی چه ارتباطی با معاد دارد؟
۴ تیر ۱۳۹۵
یک دیدگاه

هدف از زندگی چه ارتباطی با معاد دارد؟

در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به چند نکته توجّه کرد: یکم. ابتدا باید معناى هدف مشخص شود؛ «هدف براى هر کار و هر راه، نقطه‏اى است که به آن، ختم مى‏شود»[۱]. دقّت کافى در این نکته، ما را از خطاهاى بسیارى ایمنى مى‏بخشد. در طول تاریخ بشر، این خطاها بر سر راه کسانى…..

تلقی انسان از آخرت شناسی چیست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۶ دیدگاه

تلقی انسان از آخرت شناسی چیست؟

در یک نگاه کلّى، قرآن انسان‏ها را نسبت به آخرت دو دسته مى‏کند: دسته‏اى از مردم، زندگى دنیا را دوست داشته و به وراى آن توجّهى ندارند و در حقیقت فرجام زندگى خود را در همین دنیا جست‏وجو کرده، خواستار عاقبت دنیوى‏اند. خداوند براساس نظم و تدبیر حاکم بر جهان، به بعضى از خواسته‏هاى آنان…..

فواید آخرت شناسی چیست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۵ دیدگاه

فواید آخرت شناسی چیست؟

«فرجام اندیشى»، فایده‏هاى متعددى دارد که شمارش و شرح تفصیلى آن، در این نوشتار نمى‏گنجد، از این رو تنها به بعضى از فواید آن اشاره مى‏شود: ماندگارى و رهایى از بیهوده انگارى‏ نیستى بعد از وجود، خواه بعد از این دنیا، و خواه بعد از ورود به قیامت، در هر صورت، با احادیث و آیات،…..

آخرت شناسی چه ضرورتی دارد؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۵ دیدگاه

آخرت شناسی چه ضرورتی دارد؟

انسان به عنوان موجودى از موجودات هستى، به طور دائم در حال حرکت و تکاپو است و رو به مقصد دارد؛ چرا که در هر کارى یک «براى» دارد. چرا درس مى‏خوانى؟ براى اینکه دانا و توانا بشوم؛ چرا کار مى‏کنى؟ براى اینکه تحصیل درآمد و معیشت کنم؛ چرا تحصیل معیشت مى‏کنى؟ براى آنکه غذا…..