لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: خداشناسیRSS
از کجا بدانیم خداوند صادق و راستگوست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۳ دیدگاه

از کجا بدانیم خداوند صادق و راستگوست؟

صداقت خداوند چگونه اثبات مى‏شود، تا ما یقین کنیم که آنچه در قرآن نازل شده، حقیقت است؟- وجود محض- صدق قرآن‏ سخن گفتن خداوند، از شئون ربوبیت الهى و تدبیر جهان و انسان است و بر اساس علم و حکمت و به منظور هدایت مخلوقات و فراهم کردن وسیله شناخت‏هاى صحیح، براى مخاطبان است. اگر…..

آیا برتری سادات با دیگران با عدل خداوند سازگار است؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۱۰ دیدگاه

آیا برتری سادات با دیگران با عدل خداوند سازگار است؟

گفته شده است که بیشتر سادات با ایمان از دنیا مى‏روند و از این جهت بر دیگران برترى دارند، آیا برترى سادات، با عدالت خداوند سازگار است؟ اینکه بیشتر سادات با ایمان از دنیا مى‏روند- به فرض صحت- منافاتى با عدالت خداوند ندارد؛ زیرا مقتضاى عدالت خداوند، آن است که حق هر کس را با…..

آیا تاثیر منفی زنازادگی با عدل خداوند سازگار است؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۴ دیدگاه

آیا تاثیر منفی زنازادگی با عدل خداوند سازگار است؟

در باب عدل الهى گفته مى‏شود که زنازاده از نظر آیات و ادله مستند، نمى‏تواند به رستگارى برسد و به طور کلى زمینه در او به گونه‏اى است که به طرف گناه تمایل بیشترى دارد. حال بر اساس عدل خداوندى، چرا یک فرد زنازاده- که خودش در امر زنا هیچ دخالتى نداشته- باید این‏گونه باشد؟…..

آیا اشتباهات والدین تاثیر منفی در ما داشته باشد با عدل خدا سازگار است؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۵ دیدگاه

آیا اشتباهات والدین تاثیر منفی در ما داشته باشد با عدل خدا سازگار است؟

گفته مى‏شود که خوردن مال حرام بر روى اولاد تأثیر مى‏گذارد؛ حال کسى که پدر و مادرش مال حرام به او داده‏اند، چرا باید فرزند، جور و ستم عمل زشت پدر و مادر خود را بچشد؟ توجّه به چند اصل، ما را در فهم بهتر پاسخ یارى مى‏دهد: یک. حکمت الهى یا غایت‏مندى افعال خداوند…..

آیا شرور و نقص قابلیت ها با عدل خداوند سازگار است؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۲ دیدگاه

آیا شرور و نقص قابلیت ها با عدل خداوند سازگار است؟

آیا نواقص موجود در میزان قابلیت‏ها، حاصل از نظام جبرى است؟ یک قابلیت براى یک فرد از ناحیه عواملى غیراختیارى، تا چه حد با عدل خدا سازگار است؟ آیا فردى که در نظام علّى لایتغیر، با عدم قابلیت مواجه است، مى‏تواند اعتراضى براى وى مطرح باشد؟ «عنایت»؛ یعنى، اهتمام فاعل به فعل خویش تا اینکه…..

چرا خداوند برخی را ناقص الخلقه خلق می کند؟
۴ تیر ۱۳۹۵
یک دیدگاه

چرا خداوند برخی را ناقص الخلقه خلق می کند؟

این پرسش را مى ‏توان به بیان دیگرى نیز مطرح کرد و آن اینکه چگونه شرور- و از جمله شرور طبیعى- به قلمرو قضاى الهى وارد مى‏شوند؟ براى پاسخ به این پرسش، توجّه دقیق به نکات ذیل ضرورى است: یکم. ما معتقدیم که چون خداوند عالم، قادر و خیرخواه مطلق است، نظام‏ جهان هستى را…..

اگر خداوند عادل است پس چرا برخی خوش بخت و برخی بدبخت هستند؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۳ دیدگاه

اگر خداوند عادل است پس چرا برخی خوش بخت و برخی بدبخت هستند؟

چرا خداوند به یک فرد کمال نعمت را مى‏دهد و به شخص دیگر کمال بدبختى؟ اگر این آزمایش الهى است، آیا آزمایش خدا از لحظه تولد تا آخر عمر در نهایت بدبختى و تنگدستى و … ظلم نیست؟ نظام حکیمانه جهان‏ ما معتقدیم: چون خداوند، عالم، قادر و خیرخواه مطلق است، نظام و جهان هستى…..

دلیل آفرینش زشتی ها چیست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۷ دیدگاه

دلیل آفرینش زشتی ها چیست؟

چرا در دنیا زشتى و زیبایى درهم آمیخته است و آیا بهتر نبود خداوند تنها زیبائى‏ها را مى‏آفرید؟ تفاوت‏ها در آفرینش‏ خداوند متعال، نظام هستى را به نحو احسن و کامل‏ترین وجه، آفریده است. اقتضاى نظام احسن و کامل آن است که در این نظام، «تفاوت» ها به عنوان یک ضرورت باشد. ما در این…..

دلیل عادل بودن خداوند چیست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۳ دیدگاه

دلیل عادل بودن خداوند چیست؟

عدالت خدا خداى متعال، بالاترین مراتب قدرت و اختیار را دارد و هر کار ممکنى را مى‏تواند انجام دهد یا ندهد؛ بدون اینکه تحت تأثیر هیچ نیروى اجبارگر و مقهور کننده‏اى قرار بگیرد. البته همه آنچه را مى‏تواند انجام نمى‏دهد؛ بلکه آنچه را مى‏خواهد و اراده مى‏کند، انجام مى‏دهد. تجلى عدالت خداوند را مى‏توان در…..

اعلی به چه معناست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۷ دیدگاه

اعلی به چه معناست؟

«اعلى‏» از «علو» مشتق شده که به معناى نوعى برترى است. در توصیف خداوند به اعلا، تنها در مقام انتساب موجود مخلوق- که در برابر او پست و دنى است- این واژه و واژه‏هاى دیگرى چون «علىّ» و «متعالى» به کار مى‏رود.[۱] اما از آنجا که حضرت حق، علوّ بالذات دارد و در واقع این…..

جنس خداوند چیست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
یک دیدگاه

جنس خداوند چیست؟

مى‏گویند خدا مجرد است و ما مى‏دانیم که فرشتگان مجردند؟ آیا این بدان معنا است که جنس خدا و فرشتگان یکى است و اصولًا خدا چه جنسى دارد؟ آیا خداوند که از روح خود به گِل انسان دمید، در بقیه حیوانات چه روحى قرار داده است؟ اینکه فطرت ما خدایى است؛ بنابراین خداپرستى یک امر…..

آیا خداوند می تواند همانند خود را بیافریدند؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۸ دیدگاه

آیا خداوند می تواند همانند خود را بیافریدند؟

با توجه به معناى «قدرت»، پاسخ به این پرسش روشن مى‏شود. قدرت عبارت است از: مبدأ بودن فاعل مختار، براى کارى که ممکن است از او سربزند. هر قدر فاعل از نظر مرتبه وجودى، کامل‏تر باشد، داراى قدرت بیشترى خواهد بود و طبعاً موجودى که داراى کمال بى‏نهایت باشد، قدرتش نامحدود خواهد بود. امّا باید…..

دلیل ازلی و ابدی بودن خداوند چیست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۲ دیدگاه

دلیل ازلی و ابدی بودن خداوند چیست؟

صفات واجب الوجود از مفهوم «واجب الوجود»، ازلى و ابدى بودن و در یک کلام سرمدى بودن خداوند اثبات مى‏شود؛ زیرا واجب الوجود- که وجود برایش ضرورى است- نیازى به علت ندارد و او علت براى وجود ممکنات است. از اینجا دو صفت براى واجب الوجود اثبات مى‏شود: یکم. «بى‏نیازى» او از هر موجود دیگرى؛…..

آیا ما می توانیم صفات نامحدود خداوند را بشناسیم؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۳ دیدگاه

آیا ما می توانیم صفات نامحدود خداوند را بشناسیم؟

درک صفات نامحدود الهى‏ پرسش اصلى آن است که: آیا عقل بشرى قادر است بفهمد ذات خداوند، داراى چه صفاتى است؟ کدام یک لایق و شایسته ذات او است و چه صفاتى این‏طور نیست؟ چرا عقل قادر به درک اوصاف الهى نیست و هر چه در این زمینه بگوید، یا براى خویش ترسیم کند، احتمالات…..

آیا بعثت پیامبران دلیل بر نیازمند بودن خداوند متعال نیست؟
۴ تیر ۱۳۹۵
۲ دیدگاه

آیا بعثت پیامبران دلیل بر نیازمند بودن خداوند متعال نیست؟

آیا خداوند نیازمند است؟ اگر نیست- که باید چنین باشد زیرا باصفت غنى بودن خدا تضاد دارد- پس چرا در جهت افاضه فیض خود به انسان‏ها، نیازمند پیامبران است؟ ما انسان‏ها براى هدایت، نیازمند پیامبران هستیم و فیاضیت خداوند- که فیض مطلق و تمام است- اقتضا دارد براى نیل آدمى به سعادت، پیامبرانى را ارسال…..