لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: معارفRSS
چرا عدل از اصول اعتقادی شمرده می شود؟
۲۴ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا عدل از اصول اعتقادی شمرده می شود؟

اصل دوم از اصول اعتقادی اسلام عدل خداوند متعال است، عدل یکی از صفات جمالیه خداوند متعال است مساله عدل الهی از یک سو با اصل ایمان به خدا ارتباط دارد و از سوی دیگر با مساله معاد، و از سویی با مساله نبوت و امامت و از طرفی با مساله فلسفه احکام، پاداش و…..

چرا هنگام دعا دست به آسمان بر می داریم؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا هنگام دعا دست به آسمان بر می داریم؟

پاسخ: هشام بن حکم می گوید: کافری خدمت امام صادق علیه السلام آمد و از تفسیر آیه الرحمن علی العرش استوی سوال کرد، امام علیه السلام ضمن توضیحی فرمودند: خداوند متعال نیاز به هیچ مکانی و هیچ مخلوقی ندارد که هنگام دعا دست به سوی آسمان بلند کنید یا به سوی زمین فرود آورید، حضرت…..

خداوند کجاست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خداوند کجاست؟

پاسخ: در کتاب ارشاد و احتجاج آمده است که یکی از دانشمندان یهود نزد یکی از خلقا آمد) ابوبکر با عمر) و گفت تو جانشین پیغمبری؟ گفت آری پرسید خداوند کجاست آیا در آسمان یا در زمین است؟ خلیفه گفت در آسمان بر عرش قرار دارد، یهودی گفت بنابر این زمین از او خالی است…..

چرا دیدن خداوند محال است؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا دیدن خداوند محال است؟

پاسخ: زیرا لازمه دیده شدن اموری است که هیچیک از آنها در مورد خداوند امکان پذیر نیست یعنی اگر بخواهد دیده شود باید جسم داشته باشد، مکان داشته باشد، جهت داشته باشد، دارای اجزاء باشد، زیرا هر جسمی دارای اجزاء و عوارضی مانند رنگ و حجم و ابعاد است. بعلاوه همه اجسام در حال تغییر…..

منظور از صفات سلبیه چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منظور از صفات سلبیه چیست؟

پاسخ: در یک جمله می توان گفت منظور از صفات سلبیه این است که خداوند از هر گونه عیب و نقصی و عوارض و صفات ممکنات پاک و منزه است، ولی قسمتهای مهمی از این صفات مورد بررسی قرار گرفته از جمله اینکه او مرکب نیست، جسم ندارد، قابل رویت نمی باشد، مکان و زمان…..

چرا تفکر در ذات خداوند ممنوع است؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا تفکر در ذات خداوند ممنوع است؟

باید بدانیم صفات خداوند عین ذات اوست بنابراین نه درباره ذات و نه درباره صفات خداوند نباید هیچ تفکری داشته باشیم زیرا موجب تحیر و سرگردانی است و هر چیزی را که تصور کنیم مخلوق است نه خالق پس باید فقط در مخلوقات فکر کنیم. قال ابوجعفر علیه السلام: تکلموا فی خلق الله و لا…..

قدیم (ازلی) و ابدی، متکلم و صادق خداوند را توضیح دهید؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قدیم (ازلی) و ابدی، متکلم و صادق خداوند را توضیح دهید؟

پاسخ: خداوند دارای حیات جاویدان و ثابت و برقرار است او به ذات خویش قائم است و موجودات دیگر قائم به او هستند حیات در مورد خداوند با آنچه در مورد موجودات دیگر گفته می شود متفاوت است زیرا حیات خداوند عین ذات اوست نه عارضی است و نه موقت، حیات خداوند به معنی علم…..

نشانه های قدرت خداوند چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نشانه های قدرت خداوند چیست؟

پاسخ: هستی مطلق قدرت بی نهایت دارد، جهان هستی با پدیده های عظیم و شگرفش، کرات عظیم آسمانها، کهکشانها، منظومه ها، اقیانوسها و دریاها و موجودات مختلفی که در آ «هاست نشانه هایی از قدرت خداوند است. خداوند بر هر چیزی قادر است و قدرت او بر تمام اشیاء یکسان است. تبارک الذی بیده الملک…..

فرق صفات ذات و صفات فعل چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فرق صفات ذات و صفات فعل چیست؟

پاسخ: صفاتی است که به افعال خداوند بستگی دارد یعنی تا آن فعل از او صادر نشود آن وصف بر او اطلاق نمی گردد مانند خالق و رازق و امثال آن که گاه خداوند به آنها متصف می شود و گاهی هم از او سلب می شود مانند: کان الله و لم یخلق شیئا ثم…..

صفات ثبوتیه و صفات سلبیه خداوند را بیان کنید؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

صفات ثبوتیه و صفات سلبیه خداوند را بیان کنید؟

پاسخ: صفات خداوند را به دو بخش تقسیم می کنند: صفات ثبوتیه و صفات سلبیه، اما در حقیقت، صفات سلبی را نمی توان صفت نامید زیرا موصوف به آنها متصف نیست مثلا لیس بجسم را نمی شود یک صفت نامید. صفات ثبوتیه یا جمالیه: عالم و قادر و حتی است و مرید و مدرک هم…..

چرا عقل به کنه ذات و صفات خداوند نمی رسد؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا عقل به کنه ذات و صفات خداوند نمی رسد؟

پاسخ: زیرا او وجودی است از هر نظر بی نهایت، علم و قدرت و همه صفات خداوند مانند ذات او بی نهایت است و از سوی دیگر ما و هر چه مربوط به ما می شود) علم و قدرت و حیات و زمان و مکانی که در اختیار داریم) همه محدود و متناهی است، بنابراین…..

درباره صفات خداوند توضیح دهید؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره صفات خداوند توضیح دهید؟

اشاره به آن اندازه که شناخت خداوند و پی بردن به اصل وجودش آسان است پی بردن به صفات او آسان نیست. زیرا در مرحله شناخت خداوند، به تعداد ستارگان آسمان، برگهای درختان، انواع گیاهان و جانداران بلکه به تعداد ذرات اتم دلیل بر وجود او داریم (خود اینها آیه ها و نشانه های وجود…..

توحید در عبادت چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

توحید در عبادت چیست؟

پاسخ: و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت ما در هر امتی رسولی فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. ۱ و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر…..

مراتب توحید چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مراتب توحید چیست؟

۱ توحید ذات: یعنی بی نظیر از هر جهت و مطلق از جمیع جهات لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر ۱ همانند او چیزی نیست و او شنوا و بینا است، و لم یکن له کفوا احدا ۲ هرگز برای خداوند شبیه و مانندی نیست. ۲ توحید صفات: یعنی همه صفات او به یک…..

دلایل توحید و یگانگی خداوند چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دلایل توحید و یگانگی خداوند چیست؟

پاسخ: ۱خداوندی که کمال مطلق است و هیچ حد و مرز و اندازه ای در او راه ندارد، آفریدگاری که ازلی و ابدی است، پروردگاری که زمان و مکان مخلوق اوست جز یکی نمی تواند باشد اگر به معنای نامحدود و نامتناهی بودن خداوند توجه کنیم می فهمیم که نامحدود جز یکی نمی تواند باشد…..