لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: معارفRSS
اساس برهان نظم چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اساس برهان نظم چیست؟

پاسخ: این برهان بر دو پایه اصلی (صغری و کبری) و یک نتیجه قرار گرفته است: ۱ جهان هستی بر اساس یک نظام دقیق و حساب شده ای آفریده شده و بر هر ذره ای از موجودات یک سلسله قوانین تغییر ناپذیری حکومت می کند. ۲ هر جا نظم و تدبیر حساب شده ای هست…..

برهان نظم چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

برهان نظم چیست؟

پاسخ اجمالی: مجموعه کل آفرینش از: ۱ کهکشانها، منظومه ها و کرات ۲ انسان با تمام رموزی که در خلقتش بکار رفته ۳ اتمها، ملکولها و سلولها ۴ جهان حیوانات با انواع بی شمار آنها ۵ جهان گیاهان با خواص و ترکیبات آنها ۶ اقیانوسها، دریاها با عجایب موجود در آنها ۷ نظامها و قوانین…..

شناخت خداوند از طریق آسمان و زمین چگونه است؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شناخت خداوند از طریق آسمان و زمین چگونه است؟

پاسخ: اشاره خدای متعال می فرماید: ان فی السموات و الارض لایات للمومنین ۱ بدون شک در آسمانها و زمین نشانهای فراوانی (خداشناسی) برای اهل ایمان هست. ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهار لایات لاولی الالباب ۲ همانا در آفرینش آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز…..

نشانه های خداوند در آفاق و جهان چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نشانه های خداوند در آفاق و جهان چیست؟

پاسخ: زمین و فی الارض آیات للموقنین و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین هست۱، در قرآن حدود ۸۰ مرتبه درباره آفرینش زمین بحث شده و از پیروان قرآن دعوت به شناخت عظمت خلقت زمین شده است. امام صادق علیه السلام خطابه به مفضل می فرمایند: فکر کن در خصوصیات آفرینش این زمین که…..

روح انسان چه فعالیت های دارد؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روح انسان چه فعالیت های دارد؟

پاسخ: قسمتی از این فعالیتها به شرح زیر است: ۱ اندیشیدن: برای راهیابی به مجهولات و حل مشکلات. ۲ ابتکار: برای رفع نیازهای مختلف، مقابله با حوادث گوناگون، اختراعات و اکتشافات. ۳ حافظه: برای نگهداری انواع معلومات که از طریق حس یا تفکر و اندیشه برای انسان حاصل شده است و بعد طبقه بندی و…..

چگونه به وسیله فطرت خدا را بشناسیم؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونه به وسیله فطرت خدا را بشناسیم؟

پاسخ: از آیات و روایات بسیار روشن می شود که هنگام اضطرار و انقطاع از ما سوی الله فطرت هر انسانی به خداوند قادر متعال توجه پیدا می کند و فطرتا خود را نیازمند به آن وجود بی نیاز می بیند و اگر در هر زمان این حالت پیدا شود انسان می یابد که بین…..

فطرت مذهبی از دیدگاه دانشمندان چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فطرت مذهبی از دیدگاه دانشمندان چیست؟

پاسخ: یک عقیده و مذهب بدون استثنا در همه وجود دارد … من آن را احساس مذهبی آفرینش نام می گذارم … در این مذهب انسان کوچک بودن آرزوها و هدفهای بشری، عظمت و جلالی که در ماورای این امور وپدیده ها نهفته است حس می کند. (انیشتین) دل دلایلی دارد که عقل را به…..

فطرت در روایات به چه معناست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فطرت در روایات به چه معناست؟

پاسخ: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابواه یهود انه او ینصر انه رسول خا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر نوزادی بر فطرت (توحید و اسلام) متولد می شود و این فطرت همچنان هست تا پدر و مادر او را…..

فطرت یا غریزه معنوی چیست؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فطرت یا غریزه معنوی چیست؟

پاسخ: غریزه معنوی یا فطرت یعنی آنچه انسان را از خود می یابد و نیاز به فراگیری در مورد آن ندارد. فطرت یکی از منابع الهام بخش معرفت و شناخت است، گاهی از این منبع شناخت به قلب نیز تعبیر می شود و با عقل که مرکز تفکر و ادراکات نظری است تفاوت روشنی دارد…..

فطرت در لغت و در اصطلاح چه معنایی دارد؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فطرت در لغت و در اصطلاح چه معنایی دارد؟

پاسخ: در لغت به معنای سرشت یا طبیعت و در اصطلاح به معنای غریزه معنوی هر انسان می باشد، انسان دارای دو نوع غریزه است: ۱ غرایز مادی که برای تامین احتیاجات مادی در درون انسان نهفته است مانند حب ذات، تشنگی، گرسنگی، ترس، امید و … ۲ غرایز معنوی مانند کمال طلبی، نوع دوستی،…..

مباحث اعتقادی چه اهمیتی دارد؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مباحث اعتقادی چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: اهمیت و ارزش هر علمی بستگی به موضوع آن دارد و در میان تمام علوم علم اعتقادات شریف ترین و با ارزش ترین موضوع را دارد. اساس و زیر بنای تمام حرکات مادی و معنوی هر انسانی اصول عقاید اوست که اگر سالم و صحیح، قوی و بی عیب باشد اعمال و حرکات، افکار…..

آیـا بـه مـقـتـضاى آیه کل شى ء هالک الا وجهه مى توان گفت بهشت و جهنم و عرش نیزنابود خواهند شد ؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیـا بـه مـقـتـضاى آیه کل شى ء هالک الا وجهه مى توان گفت بهشت و جهنم و عرش نیزنابود خواهند شد ؟

پاسخ : خـیر , زیرا مراد از هلاکت در آیه شریفه تبدل و تغییر یک ساحت وجود به ساحتى دیگرو رجوع به سـوى خـداونـد اسـت کـه از آن بـه انتقال از دنیا به آخرت تعبیر مى شود وروشن است که چنین هلاکتى و انتقالى تنها در موجوداتى است که داراى بدن دنیایى هستند . اما…..

آیا در آخرت آسمان و زمین وجود دارد؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا در آخرت آسمان و زمین وجود دارد؟

پاسخ : در قـرآن کریم بیان شده است که در آخرت نیز آسمان و زمین وجود دارند گرچه مانندآسمان و زمین دنیایى نیستند . یـوم تـبـدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو اللّه الواحد القهار ( ابراهیم / ۴۸ ) و نیز از قول اهل جنت بیان شده است : وقالوا الحمد للّه الذى…..

میان چه امورى از دنیا و شقاوت آخرت , رابطه حقیقى وجود دارد ؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

میان چه امورى از دنیا و شقاوت آخرت , رابطه حقیقى وجود دارد ؟

پاسخ : رابطه اى مستقیم بین نعمتهاى دنیا و نعمتهاى آخرت و بین نعمتهاى دنیا و عذابهاى آخرت وجود نـدارد و بطور کلى , رابطه بین دنیا و آخرت از قبیل رابطه بین پدیده هاى دنیوى نیست و محکوم قـوانـین فیزیکى و بیولوژیکى نمى باشد , بلکه آنچه موجب نعمت یا عذاب اخروى مى شود…..

چه نسبتى بین نعمتهاى دنیا و عذاب آخرت وجود دارد ؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چه نسبتى بین نعمتهاى دنیا و عذاب آخرت وجود دارد ؟

پاسخ : بعضى چنین پنداشته و مى پندارند که مال و فرزند و سایر وسائل عیش و نوش دنیا ,موجب راحتى و آسـایـش آخـرت هـم خواهد بود و شاید دفن کردن سیم و زر و گوهرهاى گرانبها و حتى مواد غـذایـى , هـمراه مردگان , ناشى از چنین پندارى بوده است قرآن کریم تاکید مى…..