لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: گنجینهRSS
چرا خداوند انسان را کامل نیافریده؟
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا خداوند انسان را کامل نیافریده؟

پرسش : اگـر هدف از آفرینش انسان تکامل بوده چرا خداوند از آغاز انسان را در همه ابعاد , کامل نیافرید تا نیازى به پیمودن مراحل تکامل نبوده باشد ؟ پاسخ : شاخه اصلى تکامل , تکامل اختیارى است . بـه تـعـبـیر دیگر تکامل آن است که انسان راه را با پاى خود و اراده…..

هدف عالی از آفرینش انسان
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هدف عالی از آفرینش انسان

پرسش : فـلاسـفـه الـهـى و پـیروان ادیان همگى معتقد به وجود یک هدف عالى براى آفرینشند این هدف چیست ؟ پاسخ : اصل اولى در این بحث آن است که بدانیم او در هیچ چیز به ما شباهت ندارد ماموجودى هستیم از هـر نـظر محدود ولى خداوند وجودى است که از هر نظر بى نهایت…..

چرا خداوند جهان را در یک لحظه نیافرید؟
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا خداوند جهان را در یک لحظه نیافرید؟

پرسش : خـداونـد بـا وجـود قـدرت بـى انتهایى که دارد مى توانست همه آسمانها و زمین را در یک لحظه بیافریند چرا آنها را در دورانهاى طولانى قرار داد ؟ پاسخ : آفـرینش اگر در یک لحظه مى بود , کمتر مى توانست از عظمت و قدرت و علم آفریدگارحکایت کـنـد امـا هنگامى که در…..

آفرینش جهان در ۶ روز
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آفرینش جهان در ۶ روز

پرسش : در آیـات قرآن آمده : جهان در شش روز آفریده شده در حالى که پیدایش مجموعه جهان در شش روز چیزى است بر خلاف علم زیرا علم مى گوید : میلیاردها سال طول کشید تازمین و آسمان به وضع کنونى درآمد به علاوه قبل از آفرینش زمین و آسمان شب و روزى وجود…..

چگونه از عدم و نیستی هستی و وجود پدیدار شد؟
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونه از عدم و نیستی هستی و وجود پدیدار شد؟

پرسش : در فلسفه اصالت وجودى آورده شده است که موجودات هستى ناقص و خداوند هستى کامل است . ضمنا در احادیث و قرآن آمده است که خداوند بود و همه چیز نبود چگونه ازهیچ چیز هستى ناقص بوجود آمد ؟ منظور از هستى ناقص چیست ؟ واقعیت چیستى این هستى ناقص چیست ؟ ……

آیا جهان نیازی به خداوند دارد؟
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا جهان نیازی به خداوند دارد؟

پرسش : آیا جهان در بقاى خود نیازمند به خداست ؟ پاسخ : ایـن ایراد , ایراد تازه اى نیست که مادیهاى امروز عنوان کرده باشند , بلکه درسخنان پیشینیان نیز دیـده مـى شـود و در کـتـب فـلسفى و کلامى به آن پاسخ گفته اند ; به هر حال این ایراد را به دو صـورت…..

هدف و علت غایی آفرینش جهان
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هدف و علت غایی آفرینش جهان

پرسش : آیا براى جهان هدف و علت غائى مى توان قائل شد ؟ پاسخ : با اثبات وجود خداى حکیم بى هدف بودن جهان باطل مى شود , علاوه بر این , جاى این سوال است که چگونه هر انسان عاقلى با مشاهده مصنوعات بشرى پى به هدفمندى آنهامى برد , اما با مشاهده…..

اگر هدف خلقت انسان عبادت است پس خدا به هدف اش نرسیده
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اگر هدف خلقت انسان عبادت است پس خدا به هدف اش نرسیده

پرسش : اگـر مراد از خلقت در آیه ۵۶ سوره ذاریات عبادت باشد , لازم مى آید که خداوند به غرض خود از خلقت نائل نشده باشد . زیرا بسیارى از انسان ها و جنیان به خدا کفرورزیده و مى ورزند ؟ پاسخ : ایـن اشـکـال مبتنى است بر آنکه لام در الجن و الانس…..

آیا خداوند به هدف خود از آفرینش انسان نرسیده؟
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا خداوند به هدف خود از آفرینش انسان نرسیده؟

پرسش : هدف خداوند از خلق زمین و آسمان و مسخر ساختن آنها براى انسان هدایت انسان است . در حالیکه همه انسانها ایمان نمى آورند . آیا این نشان نمى دهد که خداوندنتوانسته است به هدفش دست یابد و شکست خورده است ؟ پاسخ : هـدف خـداونـد از خلق زمین و آسمان و مسخر…..

هدف و غرض خداوند از خلقت انسان و جهان
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هدف و غرض خداوند از خلقت انسان و جهان

پرسش : آیا خداوند از خلقت جهان و مخلوقات غرض دارد ؟ پاسخ : بله , اما غرض الهى با اغراض ما انسان ها دو گونه تفاوت دارد : الف ; خداوندمتعال که غنى بالذات و جامع جمیع کمالات است , بوسیله اغراض افعالش نمى خواهد به کمالى دست یابد . ب ; مـصـلـحت و…..

چرا خداوند انسان های کافر را آفرید؟
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا خداوند انسان های کافر را آفرید؟

پرسش : فائده خلق انسان هاى کافر چیست در حالیکه خداوند مى داند که این انسان ها کفرخواهند ورزید و به جهنم خواهند رفت ؟ پاسخ : خداوند تبارک و تعالى غنى مطلق است و از خلقت عالم و انسان هیچ نفع و سودى به او نمى رسد . اما اگر مراد فائده براى جهان…..

چرا خداوند به شیطان مهلت داد؟
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا خداوند به شیطان مهلت داد؟

پرسش : چرا خداوند تا روز بعث به ابلیس مهلت داد تا انسان را گمراه کند ؟ پاسخ : اولا ; ابـلیس بنابر برخى روایت شش هزار سال , که روشن نیست از سالهاى دنیایى است یا سالهاى آخرتى , خدا را عبادت کرد . از این رو خداوند پاداش عباداتش , ودرخواست او را…..

چرا خداوند شیطان را به دلیل نافرمانی نابود نکرد؟
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا خداوند شیطان را به دلیل نافرمانی نابود نکرد؟

پرسش : چرا خداوند وقتى ابلیس بر آدم سجده نکرد , او را نابود نساخت تا فرزندان آدم نیز از دست او راحت شوند ؟ پاسخ : اولا ; ابـلیس بنابر برخى روایت شش هزار سال , که روشن نیست از سالهاى دنیایى است یا سالهاى آخرتى , خدا را عبادت کرد . از این…..

چرا خداوند ابلیس یا شیطان را آفرید؟
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا خداوند ابلیس یا شیطان را آفرید؟

پرسش : خداوند که مى دانست ابلیس انسان ها را گمراه مى کند , چرا او را خلق کرد ؟ پاسخ : همه اجزاى عالم در ارتباط با یکدیگرند . ایـن ارتباط سبب مى شود که میان آنهاتفاوت و اختلاف باشد , در غیر این صورت همه اجزا به یک جزء واحد تبدیل خواهدشد ;…..

از نظر عقلی حضرت آدم چگونه بدون پدر و مادر آفریده شده
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

از نظر عقلی حضرت آدم چگونه بدون پدر و مادر آفریده شده

پرسش : آدم ابوالبشر که بود ؟ و آیا بدلیل عقلى مى توان امکان وجود او را ثابت کرد ؟ پاسخ : طـبـیعیین امروز مى گویند کره زمین از خورشید جدا شد و گرم و گداخته بود مانندخورشید که هیچ موجود زنده در آن نمى توانست زیست کند و بتدریج سرد شد و قابل زیستن…..