لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: گنجینهRSS
آفرینش انسان و زمین چند هزار سال پیش
۱۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آفرینش انسان و زمین چند هزار سال پیش

پرسش : مـتـدیـنـیـن مـى گـویند از اول آفرینش تاکنون هفت یا هشتهزار سال است با آنکه علماى امروز فـرنـگـسـتـان از طبقات الارض و قرائن دیگر چنان دانسته اند که میلیونها سال براین کره زمین گذشته است ; و جمع بین این دو چگونه مى شود ؟ پاسخ : در تـورات یهود عمر جهان را بمدت…..

احسن الخالقین که در قرآن آمده مگر غیر خدا آفریننده دیگری هست
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

احسن الخالقین که در قرآن آمده مگر غیر خدا آفریننده دیگری هست

پرسش : در سـوره مـومنون پس از نقل سیر بوجود آمدن انسان مى گوید : فتبارک اللّه احسن الخالقین پس بزرگ و پر برکت است خدایى که بهترین آفرینندگان است مگر غیر ازخدا آفریدگار دیگرى وجود دارد ؟ پاسخ : کلمه خلق به معنى اندازه گیرى و صنعت درباره غیر خداوند نیز صادق است ولى…..

چرا امام علی در مورد خلافت بلافصل خود چیزی اظهار نکردند؟
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا امام علی در مورد خلافت بلافصل خود چیزی اظهار نکردند؟

پرسش : شـیـعـه بـه ایـن گفته معروف پیامبر (ص ) به على (ع ) انت منى بمنزله هارون من موسى تو نـسـبـت بـه مـن همچون هارون نسبت به موسى هستى براى ولایت على بن ابیطالب استدلال کـرده انـد , در حالى که هارون در برابر انبوه عظیم بت پرستان هرگزبه خود اجازه تقیه نداد ولی…..

لازمه حدیث منزلت وجود دو رهبر در عصر واحد است و چنین چیزی ممکن نیست
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

لازمه حدیث منزلت وجود دو رهبر در عصر واحد است و چنین چیزی ممکن نیست

پرسش : لازمـه استدلال به حدیث منزلت که شیعه آن را بعنوان سند خلافت على (ع ) ذکر کرده ,آن است که على (ع ) حتى در زمان پیامبر (ص ) منصب ولایت و رهبرى امت را داشته است , در حالى که دو امام و دو رهبر در عصر واحد ممکن نیست پاسخ :…..

هدف از خلقت انسان در جهان
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هدف از خلقت انسان در جهان

پرسش : هدف از آفرینش انسان در این جهان را توضیح دهید ؟ پاسخ : هـدف از آفـرینش انسان در این جهان و مجهز ساختن او به گرایشهاى متضاد و به نیروى اراده و انـتخاب و به انواع شناختهاى عقلى و نقلى و فراهم کردن زمینه براى رفتارهاى گوناگون و قرار دادن وى بـر سر…..

رابطه حکمت الهی با نظام احسن
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رابطه حکمت الهی با نظام احسن

پرسش : حکمت الهى و رابطه آن با نظام احسن را شرح دهید ؟ پاسخ : آفـریـنـش الـهـى بـیهوده و بى هدف نیست بلکه محبت به خیر و کمال که عین ذات الهى است , بالاصاله به خود ذات و بالتبع به آثار آن که داراى مراتبى از خیر و کمال هستند , تعلق گرفته…..

چرا پیامبر اعلام امامت امام علی را به تاخیر انداختند
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چرا پیامبر اعلام امامت امام علی را به تاخیر انداختند

پرسش : چرا پیامبر اسلام (ص ) اعلام امامت آن حضرت را به تاخیر مى انداختند ؟ و چگونه شدکه به این کار اقدام کردند ؟ پاسخ : پـیـامـبـر (ص ) بیم داشتند که مبادا مردم این اعلام را حمل بر نظر شخصى آن حضرت کنندو از پـذیرفتن آن سرباز زنند از اینروى در پى…..

جریان منصوب شدن امام علی به امامت
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جریان منصوب شدن امام علی به امامت

پرسش : جریان منصوب شدن امیرمومنان (ع ) به امامت را بیان کنید ؟ پاسخ : کیفیت آن چنین بود که پیامبر اکرم (ص ) هنگام بازگشت از حجه الوداع همه حجاج رادر محل ( غـدیـر خم ) جمع و ضمن ایراد خطبه مفصلى سوال کرد الست اولى بکم من انفسکم ؟ همگى یک صـدا…..

حدیث منزلت دلالت بر خلافت علی در زمان حیات پیامبر
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حدیث منزلت دلالت بر خلافت علی در زمان حیات پیامبر

پرسش : ایـنکه شیعه مى گوید : پیامبر (ص ) هنگام حرکت به سوى تبوک به على (ع ) فرمود : تو نسبت به مـن بـه مـنـزلـه هارون از موسى هستى جز اینکه بعد از من پیامبرى نیست و این حدیث را سند خـلافت بلافصل على (ع ) ذکر کرده مى دانیم و هارون در…..

دلالت حدیث منزلت بر خلافت امام علی
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دلالت حدیث منزلت بر خلافت امام علی

پرسش : ایـنـکـه شـیـعـه حـدیـث مـنـزلت را سند خلافت بلافصل على (ع ) مى داند این حدیث تنها یک حـکم محدود و خصوصى را بیان مى کند , زیرا در غزوه تبوک وارد شده آن هم به هنگامى که على (ع ) از ماندن در مدینه در میان زنان و کودکان ناراحت بود و پیامبر…..

آیات قبل و بعد آیه ولایت دال بر دوستی دارد
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیات قبل و بعد آیه ولایت دال بر دوستی دارد

پرسش : اینکه گفته مى شود آیه ۵۵ سوره مائده درباره ولایت على (ع ) نازل شده این تفسیر باآیات قبل و بعد سازگار نیست زیرا در آنها ولایت به معنى دوستى آمده است ؟ پاسخ : آیات قرآن چون تدریجا , در وقایع مختلف نازل گردیده همیشه پیوند با حوادثى داردکه در زمینه آن…..

حکومت جهانی حضرت مهدی در قرآن
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکومت جهانی حضرت مهدی در قرآن

پرسش : کدام آیات , بشارت برپایى حکومت الهى جهانى را مى دهد ؟ پاسخ : آیـاتى مثل و لقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادى الصالحون ( انبیاء / ۱۰۵ ) ترجمه : در زبور بعد از ذکر ( تورات ) نوشتیم :بندگان شایسته ام وارث ( حکومت ) زمین…..

روایات خلاف عقل در مورد علت زلزله و خسوف و کسوف
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روایات خلاف عقل در مورد علت زلزله و خسوف و کسوف

پرسش : در تفسیر زلزله و خسوف و کسوف و امثال آن در احادیث چیزهاى بر خلاف عقل آمده است ; مانند ایـنـکـه مـاه و خـورشـید گاهى بنور خویش مغرور مى شوند خداوند آنها را دردریاى ظلمت فرو مى برد و اینکه باران از دریاى میان زمین و آسمان فرود ;و مثل اینکه رعد آواز…..

آیا بسته شدن زبان زکریا با پیامبری و نبوت سازگار است
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا بسته شدن زبان زکریا با پیامبری و نبوت سازگار است

پرسش : هـنـگـامى که خداوند از تولد یحیى خبر داد زکریا از خداوند تقاضاى نشانه اى بر این بشارت بزرگ کرد . خـداوند به او گفت نشانه تو آن است که سه روز با مردم جز بااشاره و رمز سخن نخواهى گفت , آیا بسته شدن زبان پیامبر با مقام نبوت و وظیفه تبلیغى او…..

علت تعجب حضرت زکریا در بچه دار شدن در پیری
۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

علت تعجب حضرت زکریا در بچه دار شدن در پیری

پرسش : هـنـگـامـى کـه خـداونـد زکریا را به تولد یحیى بشارت داد زکریا عرض کرد : چگونه ممکن است فـرزنـدى بـراى مـن باشد در حالى که پیرى به من رسیده و همسرم نازاست این تعجب و شگفتى زکریا با توجه به قدرت بى پایان پروردگار براى چه بود ؟ پاسخ : او مـى خـواسـت بـداند…..