لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
دسته: احکام استحاضهRSS
حکم خواندن نماز قضا برای زن مستحاضه
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم خواندن نماز قضا برای زن مستحاضه

مسأله ۴۳۲ اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند (۱) ، باید براى هر نماز کارهایى را که براى نماز ادا بر او واجب است به جا آورد (۲) . این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) خوئى، تبریزى: نمازى را که قضاى آن مضیق شده بخواند. . (۲) گلپایگانى، صافى: لکن احتیاط…..

حکم نماز آیات برای زن مستحاضه
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم نماز آیات برای زن مستحاضه

[مسأله ۴۳۰ حکم نماز آیات برای زن مستحاضه] مسأله ۴۳۰ نماز آیات بر مستحاضه واجب است. و باید براى نماز آیات هم کارهایى را که براى نماز یومیّه گفته شد انجام دهد. (۱) این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه بهجت نیست (۱) خوئى: باید براى نماز آیات وضو بگیرد و بنا بر احتیاط پیش از…..

حکم دست زدن به قرآن برای زن مستحاضه
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم دست زدن به قرآن برای زن مستحاضه

[مسأله ۴۲۹ حکم دست زدن به قرآن برای زن مستحاضه] مسأله ۴۲۹ اگر زن در استحاضۀ کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند، باید غسل کند و وضو هم بگیرد (۱) . این مسأله، در رسالۀ آیات عظام: بهجت و مکارم نیست (۱) نورى: باید…..

حکم رفتن به مسجد و خواندن قرآن و نزدیکی برای زن مستحاضه
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم رفتن به مسجد و خواندن قرآن و نزدیکی برای زن مستحاضه

[مسأله ۴۲۸ حکم رفتن به مسجد و خواندن قرآن و نزدیکی برای زن مستحاضه] مسأله ۴۲۸ رفتن در مسجد مکه و مدینه و توقف در سایر مساجد و خواندن سوره‌اى که سجدۀ واجب دارد (۱) براى زن مستحاضه اشکال ندارد ولى نزدیکى شوهر با او بنا بر احتیاط واجب (۲) در صورتى حلال مى‌شود که…..

وضو زن مستحاضه قلیله برای غیر نماز
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضو زن مستحاضه قلیله برای غیر نماز

[مسأله ۴۲۷ وضو زن مستحاضه قلیله برای غیر نماز] مسأله ۴۲۷ مستحاضۀ قلیله (۱) اگر بخواهد غیر از نماز کارى انجام دهد، که شرط آن وضو داشتن است، مثلاً بخواهد جایى از بدن خود را به خطّ قرآن برساند باید (۲) وضو بگیرد و وضویى که براى نماز گرفته کافى نیست (۳) ، بنا بر…..

حکم ترک یکی از کارهای واجب استحاضه
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم ترک یکی از کارهای واجب استحاضه

[مسأله ۴۲۶ حکم ترک یکی از کارهای واجب استحاضه ] مسأله ۴۲۶ اگر مستحاضه یکى از کارهایى را که بر او واجب مى‌باشد (حتى عوض کردن پنبه را (۱)) ترک کند، نمازش باطل است. (۲) این مسأله، در رسالۀ آیات عظام: مکارم و بهجت نیست (۱) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئى، تبریزى، زنجانى…..

حکم تبدیل استحاضه کثیره به قلیله
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم تبدیل استحاضه کثیره به قلیله

[مسأله ۴۲۵ حکم تبدیل استحاضه کثیره به قلیله] مسأله ۴۲۵ اگر استحاضۀ کثیره قلیله شود، باید براى نماز اول، (۱) عمل کثیره (۲) و براى نمازهاى بعد عمل قلیله را انجام دهد (۳) . و نیز اگر استحاضۀ متوسطه قلیله شود باید براى نماز اول، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد عمل قلیله را به…..

حکم قطع شدن خون استحاضه کثیره قبل از هر نماز
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم قطع شدن خون استحاضه کثیره قبل از هر نماز

[مسأله ۴۲۴ حکم قطع شدن خون استحاضه کثیره پیش از هر نماز] مسأله ۴۲۴ اگر پیش از هر نماز خون مستحاضۀ کثیره (۱) قطع شود و دوباره بیاید براى هر نماز باید یک غسل بجا آورد (۲) ، ولى اگر بعد از غسل و پیش از نماز قطع شود چنانچه وقت تنگ باشد که نتواند…..

حکم تبدیل استحاضه کثیره به متوسطه
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم تبدیل استحاضه کثیره به متوسطه

[مسأله ۴۲۳ تبدیل خون استحاضه کثیره به متوسطه] مسأله ۴۲۳ اگر استحاضه کثیرۀ زن متوسطه شود، باید (براى نماز اول عمل کثیره و (۱)) براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را به جا آورد. مثلاً اگر پیش از نماز ظهر استحاضه کثیره متوسطه شود، باید براى نماز ظهر غسل کند (۲) و براى نماز عصر و…..

حکم قطع شدن خون استحاضه بین نماز
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم قطع شدن خون استحاضه بین نماز

[مسأله ۴۲۲ حکم قطع شدن خون استحاضه وسط نماز ] مسأله ۴۲۲ اگر در بین نماز، خون، بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده یا نه (۱) ، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، باید وضو و غسل و نماز را دوباره به جا آورد. (۲) این مسأله، در…..

حکم تبدیل استحاضه متوسطه به کثیره وسط نماز
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم تبدیل استحاضه متوسطه به کثیره وسط نماز

[مسأله ۴۲۱ حکم تبدیل استحاضه متوسطه به کثیره وسط نماز] مسأله ۴۲۱ اگر در بین نماز، استحاضۀ متوسطۀ(۱) زن کثیره شود، باید نماز را بشکند و براى استحاضۀ کثیره غسل کند و وضو بگیرد (۲) و کارهاى دیگر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند (۳) . (و اگر براى هیچ کدام از…..

تبدیل استحاضه قلیله به متوسطه یا کثیره قبل از نماز
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تبدیل استحاضه قلیله به متوسطه یا کثیره قبل از نماز

[مسأله ۴۲۰ حکم تبدیل استحاضه قلیله به متوسطه یا کثیره قبل از نماز ] مسأله ۴۲۰ اگر استحاضۀ قلیلۀ زن پیش از نماز، (متوسطه یا) (۱) کثیره شود باید کارهاى (متوسطه یا) (۲) کثیره را که گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضۀ متوسطه، کثیره شود باید کارهاى استحاضۀ کثیره را انجام دهد (۳) و…..

حکم روزه زن مستحاضه
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم روزه زن مستحاضه

[مسأله ۴۱۸ حکم روزه زن مستحاضه] مسأله ۴۱۸ روزۀ زن مستحاضه‌اى که غسل بر او واجب مى‌باشد در صورتى صحیح است که در روز غسلهایى را که براى نمازهاى روزش واجب است، انجام دهد، و نیز بنا بر احتیاط واجب ، باید (۱) غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى‌خواهد فرداى آن را روزه…..

بیرون آمدن خون استحاضه در طول روزه
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بیرون آمدن خون استحاضه در طول روزه

[مسأله ۴۱۷ بیرون آمدن خون استحاضه در طول روزه] مسأله ۴۱۷ احتیاط واجب (۱) آن است که زن مستحاضه در تمام روزى که روزه است به مقدارى که مى‌تواند از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند. این مسأله در رسالۀ آیات عظام: بهجت و مکارم نیست (۱) خوئى، تبریزى، سیستانى، صافى، زنجانى: احتیاط مستحبّ. . منبع:…..

حکم قطع نشدن خون استحاضه موقع غسل
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکم قطع نشدن خون استحاضه موقع غسل

[مسأله ۴۱۶ حکم قطع نشدن خون استحاضه موقع غسل] مسأله ۴۱۶ اگر در موقع غسل، خون قطع نشود، غسل صحیح است (۱) ، ولى اگر در بین غسل (۲) ، استحاضۀ متوسطه کثیره شود، واجب است چنانچه مشغول غسل ترتیبى یا ارتماسى بوده همان را از سر بگیرد (۳) . این مسأله، در رسالۀ آیت…..