لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
برچسب: اوقات نماز
اول وقت نماز صبح و راه تشخیص آن
۲۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اول وقت نماز صبح و راه تشخیص آن

  راه تشخیص اول وقت نماز صبح پرسش: ابتدا و اول وقت نماز صبح طلوع فجر صادق است، فجر را چگونه تشخیص دهیم؟ پاسخ: قبل از هر چیز به بیان وقت نماز صبح می پردازیم و پس از آن نحوه تشخیص اول وقت نماز صبح که طلوع فجر صادق است را بیان می کنیم. وقت نماز…..

زمان شروع نماز/ وقت خواندن نماز
۲۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

زمان شروع نماز/ وقت خواندن نماز

انسان چه موقع می توان شروع به خواندن نماز کند؟ و زمان شروع نماز دقیقا چه زمانی است؟ مستحب موکد است که انسان نماز را در اول وقت آن بخواند به خصوص نماز صبح که راجع به آن خیلی سفارش شده است و آثار و برکات فراوانی در زندگی انسان دارد و هر چه نماز…..

وقت خواندن نماز آیات
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت خواندن نماز آیات

در پست های قبلی وقت نمازهای یومیه و وقت نمازهای نافله را بیان کردیم حال نوبت به وقت خواندن نماز آیات می رسد: پرسش: چه موقع باید نماز آیات را خواند؟ ۱. کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی) از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند، انسان باید (صافی: می تواند)…..

خواندن نماز آیات موقع رعد وبرق و بادهای زرد و سرخ و سیاه
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خواندن نماز آیات موقع رعد وبرق و بادهای زرد و سرخ و سیاه

پرسش: نماز آیات موقع رعد وبرق و بادهای زرد و سرخ و سیاه را کی باید خواند؟ همه مراجع: موقعی که رعد و برق و بادهای زرد و سرخ و سیاه و مانند آن که باعث ترس بیش تر مردم میشود. اتفاق می افتد انسان باید فورا (سیستانی: بنا بر احتیاط مستحب) نماز آیات را…..

خواندن نماز آیات موقع زلزله
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خواندن نماز آیات موقع زلزله

پرسش: موقع زلزله کی باید نماز آیات را خواند؟ حضرات آیات امام خمینی، خامنه ای، بهجت، صافی، سبحانی: موقعی که زلزله اتفاف می افتد انسان باید فورا نماز آیات را بخواند. توجه: اگر کسی نماز آیات را بلافاصله نخواند، معصیت کرده و خواندن آن تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند…..

خواندن نماز آیات موقع کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی)
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خواندن نماز آیات موقع کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی)

کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی): از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند، انسان باید (صافی: می تواند) نماز آیات را بخواند و (امام، صافی: بنابر احتیاط واجب) باید به قدری به تاخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند. حضرات آیات سیستانی، مکارم، سبحانی: وقت شروع نماز آیات برای…..

وقت نمازهای نافله
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت نمازهای نافله

پرسش: وقت نمازهای مستحب (نافله) شبانه روز چه زمانی می باشد؟ وقت نافله شب: یازده رکعت است که هشت رکعت آن به نیت نافله شب، دو رکعت آن به نیت نماز شفع و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده می شود و وقت آن از نیمه شب شرعی تا اذان صبح (سیستانی: تمام…..

وقت نمازهای یومیه (پنجگانه)
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت نمازهای یومیه (پنجگانه)

پرسش: وقت نماز های یومیه یا ۵ گانه را بیان کنید؟ نمازهای واجب و مستحب (نافله) که در طول شبانه روز خوانده میشود . وقت های ویژه ای دارد: وقت نمازهای نافله را قبلا بیان کردیم و حال نوبت به بیان وقت نماز های یومیه می رسد. وقت نماز صبح وقت مخصوص: از اذان صبح…..

وقت نماز مغرب و عشا
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت نماز مغرب و عشا

وقت نماز مغرب وقت فضیلت نماز مغرب: از اول مغرب تا زمانی که که سرخی طرف مغرب آسمان از بین برود. وقت مخصوص نماز مغرب: از اول مغرب به مقدار خواندن یک نماز سه رکعتی. وقت نماز عشاء وقت فضیلت نماز عشاء: از پایان وقت فضیلت نماز مغرب تا گذاشتن یک سوم از شب. به…..

وقت نماز ظهر و عصر
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت نماز ظهر و عصر

وقت نماز ظهر وقت فضیلت نماز ظهر: از اول ظهر است تا زمانی که سایه پدید آمده شاخص (چوب یا هر چیز دیگر) به اندازه طول خود شاخص افزایش یابد برای مثال: اگر طول شاخص یک متر است و طول سایه شاخص هنگام ظهر ۲۰ سانتی متر، پایان وقت فضیلت نماز ظهر وقتی است که…..

وقت نماز عشا
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت نماز عشا

وقت نماز عشاء وقت فضیلت نماز عشا: از پایان وقت فضیلت نماز مغرب تا گذاشتن یک سوم از شب. به عبارت دیگر: از هنگام برطرف شدن سرخی طرف مغرب تا گذشتن یک سوم شب. وقت مخصوص نماز عشا: به مقدار خواندن یک نماز عشا قبل از نیمه شب شرعی. توجه: احکام فوق طبق نظرات حضرات…..

وقت نماز مغرب
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت نماز مغرب

وقت نماز مغرب وقت فضیلت نماز مغرب: از اول مغرب تا زمانی که که سرخی طرف مغرب آسمان از بین برود. وقت مخصوص نماز مغرب: از اول مغرب به مقدار خواندن یک نماز سه رکعتی. توجه: احکام فوق طبق نظرات حضرات آیات امام خمینی، خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، بهجت و سبحانی می…..

وقت نماز عصر
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت نماز عصر

وقت نماز عصر وقت فضیلت نماز عصر: پس از وقت مخصوص نماز ظهر تا زمانی کهسایه پدید آمده توسط شاخص به دو برابر طول شاخص برسد. وقت مخصوص نماز عصر: به اندازه خواندن یک نماز عصر تا به مغرب مانده باشد. توجه: احکام فوق طبق نظرات حضرات آیات امام خمینی، خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی،…..

وقت نماز ظهر
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت نماز ظهر

وقت نماز ظهر وقت فضیلت نماز ظهر: از اول ظهر است تا زمانی که سایه پدید آمده شاخص (چوب یا هر چیز دیگر) به اندازه طول خود شاخص افزایش یابد برای مثال: اگر طول شاخص یک متر است و طول سایه شاخص هنگام ظهر ۲۰ سانتی متر، پایان وقت فضیلت نماز ظهر وقتی است که…..

وقت نماز صبح
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقت نماز صبح

وقت نماز صبح وقت مخصوص: از اذان صبح تا طلوع آفتاب وقت مخصوص نماز صبح است. وقت فضیلت (قسمتی از وقت نماز است که خواندن نماز درآن ثواب بیش تری دارد): حضرات آیات خامنه ای ، سیستانی ، مکارم ، بهجت ، سبحانی : از اذان صبح تا زمانی که هوا روشن شود (حدود ۴۵…..